ENG
In 2013 I visited NYC for 10 days in which I indulged in my love for street photography.

NL
In 2013 ben ik 10 dagen in NYC geweest waarin ik mijn liefde voor straatfotografie heb uit kunnen leven.
Back to Top