NL

Momentopnamen, een maand in het hospice, 2010

“Momentopnamen” geeft in woord en beeld een kijkje achter de schermen van hospice De Ark. Hoe gaat het er daar aan toe, kloppen de griezelige voorstellingen die zo’n huis wellicht oproept, of wordt het misschien tijd om dit beeld bij te stellen?

In 2008 begeleidde Paul Peijnenburg (Utrecht, 1960) een uitbehandelde vriend tijdens de finale fase van diens leven. De laatste dagen brachten zij samen door in De Ark, de palliatieve afdeling van verpleeghuis Camillus te Roermond. Onder de indruk van de bijzonder toegewijde zorg die hier werd geboden, besloot hij in december vorig jaar een maand mee te draaien als vrijwilliger. 

Fotograaf Bert Janssen (Herten, 1964) liep met hem mee om ook visueel vast te leggen wat zorg in De Ark betekent. 

Boek en expositie zijn de weerslag van hun ervaringen. Met humor en mededogen schetsen beiden een liefdevol, soms bijna luchtig beeld van de dagelijkse gang van zaken in een huis waar het niet draait om de onvermijdelijke dood maar om de dagen die eraan voorafgaan. Eindconclusie van het boek: zo zou de zorg eigenlijk altijd moeten zijn.


Uitgever: Derix*Hamerslag
Uitgave: Ingenaaide paperback 184 bladzijden, 76 foto’s.
ISBN/EAN – 978-94-91188-00-8  ENG
Momentopnamen, a month in a hospice, 2010

“Momentopnamen” gives a look behind the scenes of hospice De Ark in words and images. How are things going there, are the eerie images that such a house may conjure up, or is it perhaps time to adjust this image?

In 2008 Paul Peijnenburg (Utrecht, 1960) accompanied a friend during the final phase of his life. They spent the last days together in De Ark, the palliative ward of the Camillus nursing home in Roermond. Impressed by the extremely dedicated care provided here, he decided to volunteer for a month in December last year.

Photographer Bert Janssen (Herten, 1964) accompanied him to visually record what care means in De Ark. 

The project is the reflection of their experiences. With humor and compassion, they paint a loving, sometimes almost light-hearted picture of the daily routine in a house where it is not about the inevitable death but about the days that precede it. Final conclusion of the book: this is how care should always be.


Publisher: Derix*Hamerslag
Edition: Sewn paperback 184 pages, 76 photos.
ISBN/EAN – 978-94-91188-00-8
Back to Top