NL
Eén jaar lang legde fotograaf Bert Janssen de befaamde culturele vrijplek het Landbouwbelang te Maastricht met de camera vast. Het fotoboek werd 29 september 2013 door wethouder Jacques Costongs in het Landbouwbelang in ontvangst genomen bij de opening van de expositie van dit foto-documentaire project. Hij noemde het een historisch document.
De grote graanoverslag het Landbouwbelang (LBB), aan de oevers van de Maas ter hoogte van het Bassin, werd in 2002 gekraakt. De plek ontwikkelde zich door de jaren heen tot een vliegwiel voor experiment, talentontwikkeling, duurzaamheid en (jongeren) cultuur. Voor vele stadsgenoten is het Landbouwbelang echter nog steeds een blinde vlek. Bert Janssen, sinds 1995 actief als freelance-fotograaf, besloot een tijdsbeeld te maken van deze plek, haar bewoners en de vele initiatieven. Het boek is een strak vormgegeven selectie van de beste beelden, begeleid door korte teksten.
Al ruim een decennia is Maastricht met deze culturele vrijplek en haar kleurrijke bewoners een goed bezocht internationaal poppodium, een mega-expositiehal, ateliers en werkplaatsen, een volkskeuken, het Landhuis met repaircafe en pizza bakkerij, de ontwerpgroep Demotech en een weggeefwinkel rijker. En dat mag gezien worden! 
Terwijl het kraken sinds 2010 bij wet verboden is, is de alternatieve leefwijze van het LBB actueler dan ooit. De pioniers zagen vooral de oneindige mogelijkheden die de kolossale ruimte bood. Ze schiepen al doende de voorwaarden voor creativiteit en experiment. ‘Op eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, duurzaam en met weinig geld heel veel realiseren. Alles waar het huidige kabinet voor staat doen wij al jaren’

ENG
For one year, photographer Bert Janssen captured the famous cultural free zone Landbouwbelang in Maastricht with his camera. The photo book was received on 29 September 2013 by alderman Jacques Costongs in Landbouwbelang at the opening of the exhibition of this photo-documentary project. He called it a historical document.
The large grain transshipment of the Landbouwbelang (LBB), on the banks of the river Maas near the Bassin in Maastricht, was squatted in 2002. Over the years, the place has developed into a flywheel for experimentation, talent development, sustainability and (youth) culture. For many townspeople, however, the LBB is still a blind spot. Bert Janssen, active as a freelance photographer since 1995, decided to create a picture of this place, its inhabitants and the many initiatives. The book is a sleek selection of the best images, accompanied by short texts.
With this cultural haven and its colorful residents, it has been for Maastricht a well-attended international pop stage, a mega exhibition hall, studios and workshops, a community kitchen, the Landhuis with repair cafe and pizza bakery, the Demotech design group and a give-away shop for more than a decade. And that should be seen!
While squatting has been banned by law since 2010, the LBB's alternative lifestyle is more topical than ever. The pioneers especially saw the infinite possibilities that the colossal space offered. In doing so, they created the conditions for creativity and experimentation. ‘Achieving a lot on our own strength, on our own responsibility, sustainably and with little money. We have been doing everything that the current cabinet stands for for years.”

Back to Top