Roermond heeft een rijk verleden én heden op het gebied van de monumentale glaskunst. Met de samenstelling van een glasatlas wil de stad dit erfgoed opnieuw en in zijn tegenwoordige omvang presenteren. 
Roermond werd in 2009 en 2014 verrast door twee archeologische glasvondsten. Deze vondsten omvatten monumentaal glas uit de Middeleeuwen en later en uit de 19e eeuw. Roermond had al een uitgesproken verleden op dit gebied met het vermaarde glasatelier van Frans Nicolas en Zonen en met de kunstenaar-glazenier Joep Nicolas. Bovendien is er vanaf ongeveer 1850 tot heden door ambachtslieden en kunstenaars uit Roermond, uit Nederland en uit het buitenland veel monumentaal glas in Roermond gerealiseerd. Kortom, tijd om alles overzichtelijk naast elkaar te zetten in een glasatlas.

De Glasatlas Roermond is een toegankelijk boek, dat vooral bedoeld is om dit schitterend fenomeen opnieuw aandacht te geven. Het plaatst de gebrandschilderde ramen in de context van tijd en plaats, vertelt over de aanleiding, het gebouw, de maker en voorstelling. De ramen zijn meestal op een of andere manier verbonden met het gebouw en vormen onderling vaak een samenhangend geheel. Ze zijn in hun omgeving gefotografeerd en in de ensembles waarvan ze deel uitmaken. Detailopnamen tonen de hand van de glazenier. De voorstellingen passen meestal bij de functie van de locatie. Voor zover het religieuze voorstellingen betreft is dat verband voor velen tegenwoordig niet meer te herkennen. Iets van deze verhalen weten maakt het kijken ernaar echter boeiender en brengt het raam tot leven. Zo verbindt de glasatlas deze prachtige kunstwerken met de geschiedenis van de stad Roermond.

Ongeveer dertig locaties in de gemeente Roermond zijn erin opgenomen: kerken en kapellen, scholen en kantoren, een stadhuis en een ziekenhuis, maar ook twee voormalige glasateliers en de twee archeologische vindplaatsen van gebrandschilderd glas. In de binnenstad, maar ook in de wijken eromheen, en in de later bij Roermond gevoegde dorpen als Swalmen, Asselt, Boukoul, Asenray en Herten. Want ook daar is veel te zien dat de moeite waard is.

De Glasatlas Roermond is samengesteld door Rob Kooiman, die eerder tentoonstellingen maakte rond monumentaal glas en specifieke kunstenaar-glazeniers. Samen met fotograaf Bert Janssen heeft hij alle locaties opnieuw bezocht. Bestaande informatie is tegen het licht gehouden en soms aangevuld met nieuwe informatie. De glasatlas telt ongeveer 300 pagina’s, waarvan meer dan de helft gevuld is met foto’s. Vormgever Dennis Hambeukers maakte er een fris en handzaam boek van.

De uitgave verschijnt in het kader van het bovenregionale project ‘Glas’ van Gemeente Roermond. Gemeente Roermond maakt bijzondere projecten mogelijk, waarbij kunst en cultuur in een nieuwe dimensie worden gebracht. De uitvoering is in handen van het Cuypershuis. Voor de realisatie van de projecten trekt het Cuypershuis telkens andere gastconservatoren of projectleiders aan. Het vierde project richt zich op het belang van de monumentale glaskunst voor Roermond, met Rob Kooiman als projectleider.

Back to Top