Momentopnamen

NL
Het boek "Momentopnamen" geeft in woord en beeld een kijkje achter de schermen van hospice De Ark. Hoe gaat het er daar aan toe, kloppen de griezelige voorstellingen die zo’n huis wellicht oproept, of wordt het misschien tijd om dit beeld bij te stellen? In 2008 begeleidde Paul Peijnenburg (Utrecht, 1960) een uitbehandelde vriend tijdens de finale fase van diens leven. De laatste dagen brachten zij samen door in De Ark, de palliatieve afdeling van verpleeghuis Camillus te Roermond. Onder de indruk van de bijzonder toegewijde zorg die hier werd geboden, besloot hij in december vorig jaar een maand mee te draaien als vrijwilliger. Fotograaf Bert Janssen (Herten, 1964) liep geregeld met hem mee om ook visueel vast te leggen wat zorg in De Ark betekent. Boek en expositie zijn de weerslag van hun ervaringen. Met humor en mededogen schetsen beiden een liefdevol, soms bijna luchtig beeld van de dagelijkse gang van zaken in een huis waar het niet draait om de onvermijdelijke dood maar om de dagen die eraan voorafgaan. Eindconclusie van het boek: zo zou de zorg eigenlijk altijd moeten zijn.


ENG
The book ''Momentopnamen'' gives, through word and image, a look behind the scenes of hospice the Ark. How do things work there, are the creepy imaginations that we might have of such a place correct? Or is it time to adjust this perception? In 2008, Paul Peijnenburg (Utrecht, 1960) accompanied a friend through the final phase of his life. They spend the last days together in the Ark , the palliative ward of nursing-home Camillus in Roermond. Impressed by the remarkably dedicated care that was offered there, he decided in December 2010 to join the hospice for a month as a volunteer. Photographer Bert Janssen (Herten, 1964) occasionally joined him to also visually capture how care is represented in the Ark. Both book and exposition are the embodiment of their experiences. With humor and compassion , both outlined a loving, sometimes almost light-hearted view of the daily way of business in a house that doesn't revolve around the inevitable conclusion of death, but around the days that precede mortality. Conclusion of the book: This is how care always should be.

DE

Das Buch "Momentopnamen" ("Momentaufnahmen") gibt durch Wort und Bild Einblicke in die Welt des Hospiz 'De Ark'. Wie gehts dort zu, stimmt die gruselige Vorstellung, die man sich von einem solchen Haus macht, mit der Realität überein? Wird es nicht Zeit dieses Bild zu korrigieren? Paul Peijnenburg (Utrecht, 1960) begleitete 2008 einen terminalen Freund in der Endphase seines Lebens. Die letzten Tage verbrachten sie gemeinsam in De Ark, der palliativen Abteilung des Pflegeheims Camillus in Roermond. Beeindruckt von der liebevollen Pflege, die dort geboten wird, beschloss er im Dezember 2013 einen Monat lang ehrenamtlich im Hospiz zu arbeiten. Fotograf Bert Janssen (Herten, 1964) ging regelmäßig mit, um auch visuell festzulegen was Pflege in De Ark bedeutet. Buch und Ausstellung geben die Erfahrungen der beiden wider. Mit Humor und Mitgefühl entwerfen sie ein liebevolles, manchmal beinah lockeres Bild von dem Alltag eines Hauses in dem es nicht um den unausweichlichen Tod geht, sondern um die Tage, die dem Sterben vorausgehen. Schlussfolgerung des Buches: So sollte Pflege immer sein.