NL

“Een kleine geschiedenis”.

Fotoproject Nazareth 2009-2010

De komende jaren gaat er veel veranderen in de wijk Nazareth te Maastricht als gevolg van herstructurering, sloop en nieuwbouw. Alvorens dit proces in gang wordt gezet wil ik de wijk en haar inwoners in beeld brengen zoals ze zijn. Door naast de portretten ook exterieur- en interieurfoto’s te maken bij mensen thuis, ontstaat er een tijdsdocument van Nazareth over de periode 2009-2010.


ENG

“A little history”.

Photo project Nazareth 2009-2010

A lot will change in the Nazareth district in Maastricht in the coming years as a result of restructuring, demolition and new construction. Before this process is set in motion, I want to portray the neighborhood and its inhabitants as they are. By taking exterior and interior photos in people's homes in addition to the portraits, a time document of Nazareth is created over the period 2009-2010.
Back to Top